Menu

Beschermd monument

en toeristische ATTRACTIE

Bij de bouw in 1908 vormde Fort Liezele een belangrijke schakel in de verdedigingsgordel rond Antwerpen. Aan de vooravond van de oorlog was het fort echter niet helemaal voltooid. Dat belette de fortbemanning niet om de Duitse opmars tijdens de eerste oorlogsmaanden aanzienlijk te vertragen. In het fortmuseum maken bezoekers kennis met deze episode en met de unieke collectie die eraan herinnert.

Inrichting als museum

    Het museum belicht de manier waarop de Belgische defensie aan het begin van de 20e eeuw georganiseerd was en de rol die de vesting Antwerpen daarin speelde. Uiteraard wordt er verder ingezoomd op de bouw en de functie van Fort Liezele en het leven van het garnizoen tijdens de eerste oorlogsmaanden. Tot slot werpt de tentoonstelling een licht op de krijgsgebeurtenissen in en rond het fort.

Rondleidingen en publieke activiteiten

Momenteel worden de museumzalen van Fort Liezele grondig vernieuwd. De werkzaamheden zullen het hele jaar 2021 in beslag nemen. Vanaf het voorjaar van 2022 heropent het museum van Fort Liezele de deuren met een volledig vernieuwd museaal aanbod. Tot dan zullen noch individuele bezoekers, noch geleide groepen het fortmuseum kunnen bezoeken. Het Fortcafé blijft wél gewoon open (tenzij wanneer de Corona-preventie daar anders over beslist). Voor een overzicht van het evenementenaanbod van de Memorial verwijzen wij graag naar de  Facebookpagina.

Faciliteiten

  • Gratis parking aan de ingang van de Fortbaan.
  • Verkoop van boeken, brochures, fortbier en souvenirs.
  • Grotendeels (niet volledig) toegankelijk voor rolstoelen.
  • Beschikbaarheid van een audiovisuele cinemazaal.
  • Mogelijkheid om zaaltjes te huren.
  • Nagenieten in fortcafé De Batterie.
  • Catering-mogelijkheden.

Wil je het fort bezoeken?

Verschillende opties mogelijk

Klik hier voor meer informatie

© 2021 - Fort Liezele Kickstarted by Mailbox